Splošni pogoji

Politika varovanja zasebnosti

1. Uvodna določba
ENVIRODUAL d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, tudi Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). ENVIRODUAL d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani http://epa.si ali osebno, preko e-pošte, ali po telefonu uporabljeni v skladu s Politiko varovanja zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Namen dokumenta "Politika varovanja zasebnosti"
V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti ali kako drugače posredujete katerekoli osebne podatke, bomo skladno z uredbo GDPR spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:
- uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
- ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
- podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo;
- naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami;
- na željo uporabnika lahko njegove podatke iz naših baz tudi odstranimo, če so za to izpolnjeni potrebni pogoji.

3. Upravljavec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je ENVIRODUAL d.o.o., Tepanje 28D, 3210 Slovenske Konjice.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

Obisk spletne strani
Ob vsakem obisku spletne strani na spletnem strežniku se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Uporabo spletnih strani in uporabo spletnih aplikacij na spletnih straneh štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi pogoji, spletne strani ne uporabljajte.

ENVIRODUAL d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletnih straneh brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Prijava na novice
Na naših spletnih straneh se lahko naročite na prejemanje e-novic, ki vsebujejo obvestila s področja energetskega upravljanja, vabila na dogodke ter ponudbe storitev, ki so neposredno vezane na dejavnosti podjetja ENVIRODUAL d.o.o..

Ob vaši privolitvi shranimo kopijo sporočila, v katerem ste s klikom podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila ta privolitev podana in datum privolitve. Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakokratnih novic ali tako, da nam pišete na info@envirodual.com.

5. Uporabniki podatkov
Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov: ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme; ponudniku platforme za množično pošiljanje sporočil; organom, ki izvajajo nadzor, kar utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do njih.

6. Odjava
Če naših obvestil po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratnem elektronskem obvestilu, ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@envirodual.com. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje obvestil.

Če naših storitev (elektronsko, telefonsko in osebno svetovanje in informiranje posameznikov) ne želite več koristiti, nam to lahko sporočite na info@envirodual.com.

V primeru vaše odjave bomo zgolj hranili še kopijo vaše privolitve (v elektronski ali fizični obliki), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi zakonskih predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi.

7. Obdobje hrambe
Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven, dokler je potrebno, da vam zagotavljamo storitve in dokler je potrebno po zakonski obvezi.

8. Način varstva vaših podatkov
ENVIRODUAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Storili bomo vse potrebno, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimkoli kršitvami in zlorabami. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

9. Vaše pravice
Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to Politiko varovanja zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu ENVIRODUAL d.o.o.
- omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
- omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
- omogoči pravico do omejitve uporabe,
- omogoči pravico do ugovora obdelave,
- omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
- omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
- poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje ENVIRODUAL d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

ENVIRODUAL d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Veljavnost in možnost spremembe Politike varovanja zasebnosti
Politika varovanja zasebnosti stopi v veljavo z dnem podpisa. Veljavna Politika varovanja zasebnosti bo dostopna v prostorih ENVIRODUAL d.o.o. (Tepanje 28D, 3210 Slovenske Konjice) in bo objavljena na naši spletni strani. Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko varovanja zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

Ljubljana, 25. 9. 2019

Katarina Pogačnik, direktorica
ENVIRODUAL d.o.o.